Ränneslättsloppet 2021

Nu har vi fått det besked vi alla har väntat på, ett besked att vi disponerar övningsfältet Ränneslätt den 6-7/11.

Vi hoppas så snart som möjligt kunna presentera en tilläggsregel för 2021-års tävling och snarast därefter öppna anmälan.