Ränneslättsloppet 2020 INSTÄLLT

Organisationskommittèn, SMK Eksjö Mc&Us och FMCK Eksjö har idag fattat ett gemensamt beslut att under rådande förhållande med Coronapandemin som fortfarande inte är under kontroll, ställa in Ränneslättsloppet 2020.

En anledning är bland annat att vi inte kan hålla myndigheternas krav på 50 personer i en folksamling vid publikfri tävling.

Det finns ett flera skäl som gör att vi inte vill utsätta tävlande, funktionärer och eventuellt övriga besökare för risken att smittas av viruset eller att smitta omgivningen.

Vi vill heller inte belasta sjukvården, som redan har det tufft, med skador som eventuellt skulle kunna uppkomma och som kräver vård.
Vi sällar oss till alla övriga arrangörer som ställer in sina arrangemang och i synnerhet vår klassikerpartner Stångebroslaget som sedan tidigare ställt sitt arrangemang.

Angående klassikern så kommer 2020 att bli ett nollår vilket innebär att vi flyttar oss ett år framåt i tiden , alltså till 2021, så ingen kommer att förlora något.

Det är ett tungt beslut att ta, men ändå tvunget vi måste tänka framåt, det kommer fler lopp under många år framåt.

Med denna ganska kortfattade information hoppas vi att alla har förståelse för vårt beslut, vi kommer att satsa fullt för 2021 års Ränneslättslopp.

Med vänlig hälsning
Ronnie Johansson Tävlingsledare
Organisationskommitten Ränneslättsloppet
SMK Eksjö Mc&Us Styrelse
FMCK Eksjö Styrelse