Category Archives: Information

Veteran och militärklass

OBS! Att det är ont om tid i mellan målgång för veteran- och militärklasserna om man tänkt åka motion 40-49 eller motion 50-65 i starten efter. Det går att anmäla sig till dessa två starter, men det är upp till föraren om han anser att det är möjligt.