Återbetalning

Våran kassör jobbar för fullt med återbetalningarna för årets tävling och hoppas vara färdig med det till sista oktober.